Ştiinţe Politice - Prezentare Generală

      Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Programului de studiu (specializarea) „Ştiinţe Politice” – autorizată să funcţioneze din anul 2000 - iniţial  în cadrul Facultăţii de Psihologie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, iar din anul 2006 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale  a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti, a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii - în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională - a dezvoltării unor componente ale activităţilor politice în conformitate cu cerinţele spațiului european de învățământ superior. 

      La începutul anului 2012, în cadrul procesului de reorganizare a Universităţii “Hyperion” din Bucureşti, Facultăţile de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale şi respectiv Facultatea de Istorie - Geografie s-au restructurat şi s-a înfiinţat noul Departament de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii, cuprinzând următoarele specializări: Ştiinţe Politice, Istorie şi Geografie. Această restructurare s-a produs pentru a se realiza o organizare modernă -  în concordanţă cu prevederile Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, în pas cu ultimele cerinţe în domeniu şi în vederea încurajării cercetării interdisciplinare.

      La elaborarea specializării Studii Ştiinţe Politice s-au avut în vedere principalele caracteristici ale fenomenului politic contemporan, tradiţiile democratice ale națiunii române şi vocaţia sa pentru cooperare şi pace. De asemenea, un obiectiv important  vizează conţinutul disciplinelor fundamentale și  de specialitate. Acestea trebiue  să asigure un suport ştiinţific adecvat, susceptibil să permită formarea la viitorii absolvenți a unei solide culturi politice în concordanţă cu  acumulările teoretice şi experienţa în domeniu.

      Specializarea Științe Politice beneficiază din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) de creșterea gradului de încredere acordat și creșterea numărului de studenți alocați (de la  50  la 75 de locuri), acordat în urma ultimei evaluări instituționale din anul 2016, pentru calitatea deosebită a actului didactic și științific.

      Conducerea specializării este asigurată de Prof. univ. dr. Bahrin Dorel - decan și Prof. univ. dr. Bogdan Ficeac - directorul Institutului de Cercetări Social - Politice "Virgil Madgearu", alături de care se află profesori cu o înaltă pregătire profesională şi cu o moralitate exemplară, precum: Prof. univ. dr. Dănuţ - Mircea Chiriac, Prof. univ. dr. Leonida Moise, Conf. univ. dr. Andrada Nour, Lect. univ. dr. Alexe Ioana Valeria, Lect. univ. dr. Florin Grecu - coordonator cercetare, Lect. univ. dr. Alice Iancu,   Lect. univ. dr. Andrei Cristea, Lect. univ. dr. Andrei Simionescu – Panait,   Asist. univ. dr. Andrei Moise etc.  COLECTIVUL DIDACTIC Științe Politice.

      Oportunităţi de carieră:  analist politic, expert sau consilier în administraţia publică, consilier politic într-o organizaţie politică sau nonguvernamentală, secretar organizaţie publică, politolog, şef cancelarie,  cercetător în ştiinţe politice, lector de presă,  publicist,  editorialist, organizator protocol, referent de specialitate (studii superioare).

      Specialitatea Ştiinţe Politice este dotată cu săli de clasă, şi mobilier modern, care asigură desfăşurarea în bune condiţiuni a procesului de învăţământ. De asemenea, specialitatea  dispune de un laborator de informatică şi un Laborator de Științe Politice, care facilitează promovarea unui învăţământ de calitate, practic-aplicativ.


Laboratorul de Științe Politice

      Pentru dezvoltarea aptitudinilor de analiză şi cercetare în domeniul ştiinţelor politice la nivelul specialității  funcționează două cercuri țtiințifice: Cercul Ştiinţific de Analiză şi Teorie Politică și Cercul Ştiinţific “Politikron”  care s-au dovedit a fi foarte utile studenţiilor în însuşirea aspectelor fundamentale referitoare la problemele specifice știinţelor politice.

      Practica de specialitate  se organizează anual,  în cadrul unor instituţii de profil: Parlamentul României, primăriile de sector, Primăria Generală a Municipiului București, ONG –uri, partide politice etc. De asemenea, specializarea editează revista de ştiinţe politice: „Politikronprecum şi Analele specialității Ştiinţe Politice – cu lucrări ştiinţifice prezentate în cadrul sesiunii de comunicări,  organizată în fiecare an în luna mai.

      Specializarea este deschisă colaborării cu instituţiile de profil din învăţământul superior şi cu alte entităţi din spaţiul academic autohton şi internaţional, integrându-se totodată organic și funcțional  spațiului european de învățământ superior.

      Specializarea are un Plan de învățământ adaptat la cerințele interne și internaționale, asigurând un înalt nivel de pregătire teoretică și practică a absolvenților noștri. Acest plan este compatibil cu  programe similare din tari precum Germania, Franța, SUA, Japonia etc. și este în concordanță cu cerințele “Procesului Bologna”. Stagii de pregătire au fost urmate de studenți în Japonia, Uniunea Europeană și / sau din țări din Spațiul Economic European. La propunerea facultății, Universitatea poate oferi burse de studii pentru  studenții care finalizează anul I sau II de studii cu media de cel puțin 9,50.

      În prezent, foștii noștri studenți ocupă posturi importante în administrația publică centrală și locală, în staff-ul unor  organizații de tineret ale unor partide politice, în mass- media centrală sau locală  sau urmează studii doctorale în vederea dezvoltării unei viitoare cariere didactice universitare.  

      Dacă vreți să înţelegeți fenomenul politic în  complexitatea şi actualitatea sa, dacă vreți să dobândiți abilităţi şi competenţe valoroase pe piaţa muncii şi dacă vreți să întâlniți un corp didactic competent şi cu dăruire faţă de actul didactic, veniți  şi studiați ştiinţele politice la noi !

      De asemenea, puteți aprofunda studiile absolvite la specialitatea Științe Politice (Ciclul I Bologna)  urmând cursurile masterului specialității – Diplomație Culturală .

 

Mai multe detalii:

Structură şi Organizare

Admitere

Plan de învăţământ ŞTIINŢE POLITICE

Cercetare

Ştiri şi evenimente

Ataşamente:
FişierDescriereMărime fişier
Download-ează fișierul (COR - Stiinte Politice.pdf)COR - Stiinte Politice.pdf 106 kB

Blog Studenţesc

În cadrul Specializării Ştiinţe Politice funcţionează Cercul ştiinţific studenţesc de teorie şi analiză politică „Politikron”!

Blogul studenţesc al cercului il puteţi accesa

AICI

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro