ADMITERE - Ştiinţe Politice

Facultatea de Științe Politice (Acreditată, cursuri de Zi,3 ani program de licență, 2 ani program masteral), din cadrul Universității Hyperion reprezintă o garanție a studiului profund menit sa ofere studenților împliniri pe plan profesional și dezvoltare pe plan personal.

Calitatea corpului profesoral al Universității Hyperion a asigurat de-a lungul timpului o pregătire profesională de excepție a absolvenților.Cadrele didactice și studenții au dat dovadă deseori de solidaritate, înțelegere, adaptare, profesionalism și seriozitate, reușind să exceleze!

În fiecare an, Facultatea de Știinte Politice Hyperion găzduieşte invitaţi speciali din străinătate şi din România, organizează evenimente ştiinţifice naţionale, aducând un aport substanțial la crearea unei inovatoare și complexe oferte curriculare în domeniul  ştiinţelor sociale.

Înscrie-te și tu la Facultatea de Științe Politice a Universității Hyperion pentru a cunoaște mai multe despre modul  în care este organizată și guvernată societatea în care trăim, cine și cum o conduce, cine și cum decide privind lucruri importante pentru noi, cum putem contribui împreună la schimbare!

Începând cu 1 iunie anul curent, înscrierile au loc fie online completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE care va fi valid  la adresa web ADMITERE.HYPERION.RO , fie la Secretariatul General al Universităţii din  Calea Călăraşilor nr. 169, corp A, sectorul 3, Bucureşti  de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00, iar  din luna iulie și sâmbătă-duminică între orele 10:00 – 14:00.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA UNIVERSITATEA HYPERION TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2022 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B sau achitată online/prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
  CUI: 2836240
  CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
  Banca: BCR – SECTOR 3
  La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
  Numele și prenumele, eventual CNP-ul, Facultatea, Specializarea, taxa de înscriere de 150lei
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Taxa de înscriere150 lei

Taxa de școlarizare: 2800 lei (studii universitare de licență)  sau 3200 lei (studii universitare de masterat).

 

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro