Geografie-Prezentare Generală


    Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii reprezintă în prezent un important potenţial didactic şi ştiinţific în cadrul marii familii de facultăţi ce alcătuiesc Universitatea Hyperion.
    Specializarea Geografie a fost înfiinţată în anul 2001 şi acreditată în anul 2009, iniţial  în cadrul Facultăţii de Istorie - Geografie. Din anul 2009 s-a înfiinţat şi masteratul ”Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă”
    Ca urmare a procesului de reorganizare a Universităţii Hyperion din Bucureşti (conform cerinţelor în domeniu şi prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011) din anul 2012, specializarea Geografie, face parte din Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii.
    În această perioadă de după înfiinţare, specializarea Geografie a acumulat o experienţă bogată care prezintă astăzi un grad didactic, ştiinţific, modern, de nivel competitiv.
    Obiectivele principale ale specializării Geografie - licenţă cât şi masterat, specializarea ”Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă” se realizează prin:
- proiectarea şi adoptarea unui plan de învăţământ modern, pe baza experienţei marilor universităţi din ţară şi străinătate, corespunzător prevederilor Declaraţiei de la Bologna din 1999 şi cerinţelor de restructurare a învăţământului superior din ultimii ani.
    Implementarea unor metode moderne vizează rolul participativ al studentului la cursuri, seminarii, laboratoare, manifestări ale Cercului Ştiinţific studenţesc ”Simion Mehedinţi”  precum şi alte activităţi ştiinţifice, să îi dezvolte acestuia abilităţile practice de analiză şi cercetare, să îl ordoneze în activitate.
De asemenea dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu individual în vederea fundamentării deciziilor în soluţionarea problemelor specifice acestui domeniu, în concordanţă cu strategia naţională şi prevederile Uniunii Europene.
    Specializarea Geografie dispune de un corp profesoral de înaltă ţinută academică, recunoscut în şcoala geografică românească şi internaţională. Din cadrul specializării Geografie fac parte următoarele cadre didactice: prof.univ.dr. Vasile S. Cucu, prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, prof.univ.dr. Gheorghe Popescu, prof.univ.dr. Mihai Ielenicz, conf.univ.dr. Vasile Ştef, lect.univ.dr. Elena Toma, lect.univ.dr. Eduardt Samoilă, lect.univ.dr.Luminiţa Boboc, lect.univ.dr. Elena Manolache, lect.univ.dr. Claudia Căpăţână, asist.univ.drd. Irina Lazăr.  
De reţinut în acest context că Universitatea Hyperion deţine o bază materială complexă, asigurând astfel studenţilor şi masteranzilor specializării Geografie, spaţii de învăţământ, laboratoare, biblioteci etc. corespunzătoare cerinţelor moderne de desfăşurare a unui proces didactic şi de cercetare ştiinţifică.
Încă de la înfiinţare, specializarea Geografie a acordat o atenţie deosebită activităţii didactice, strâns corelată cu activitatea ştiinţifică. În acest cadru funcţionează Compartimentul de Cercetare Ştiinţifică „Populaţie-Habitat-Mediu” prin care cadrele didactice, masteranzii şi studenţii au posibilitatea de a participa la realizarea programelor de cercetare ştiinţifică pe teme de actualitate practică. Începând cu anul 2012 o tematică de cercetare ştiinţifică o constituie: ”Satul românesc”, la care participă şi cadre didactice de la alte centre universitare. S-a constituit astfel o bază de date în acest domeniu de deosebită importanţă pentru cei care studiază ”Satul românesc”.
    Cercetarea ştiinţifică este în mod deosebit susţinută de prezenţa în cadrul specializării Geografie a preşedintelui Asociaţiei Geografilor Umanişti din România – prof.univ.dr. Vasile S. Cucu, preşedintele Asociaţiei Române de Limnogeografie – prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, asociaţii care au creat un cadru larg de cooperare între cadrele didactice, studenţi şi masteranzi din cadrul specializării Geografie a Universităţii Hyperion din Bucureşti şi din alte centre universitare.  
Contribuţiile studenţeşti la cercetarea ştiinţifico-geografică sunt evidenţiate de asemenea şi în cadrul Cercului ştiinţific “Simion Mehedinţi”
    Rezultatele obţinute din proiectele de cercetare ştiinţifică, cât şi de la manifestările ştiinţifice organizate sunt publicate în revista Analele Universităţii Hyperion, seria Geografie, editate în limba engleză.
În aprecierea activităţii didactice şi ştiinţifice ale studenţilor geografi şi masteranzilor – specializarea ”Managementul Mediului şi Dezvoltare Durabilă” un rol deosebit îl au aplicaţiile de teren, desfăşurate consecvent în fiecare an de studiu în  diferite regiuni ale României, de asemenea stagii de practică, în instituţiile de profil, respectiv Institutul de Geografie al Academiei Române, Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Statistică, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Geologie etc.
Absolvenţii specializării Geografie de la Universitatea Hyperion, atestă o pregătire de înalt nivel profesional, solicitat de diferite domenii: didactic, turistic, mediu, meteorologie, gospodărirea apelor, urbanism, dezvoltare regională, dezvoltare rurală şi altele.


Mai multe detalii:
Structură şi Organizare
Admitere
Planul de Învăţământ 2012-2013
Cercetare
Ştiri şi evenimente

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro