Masterat Științe Politice

Master :  DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

         Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Programului masteral de studiu   „Diplomație culturală.”,  acreditat să funcţioneze din anul 2016  în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii  a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti, a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii - în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională - a dezvoltării unor componente ale activităţilor politice, în conformitate cu reglementările europene şi mondiale în domeniu. Demararea activităţilor educaţionale este rezultatul experienţelor acumulate în domeniul ştiinţelor politice şi reprezintă un răspuns prompt la cerinţele crescânde ale societăţii, de furnizare de absolvenţi capabili să facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă, apţi să utilizeze un volum adecvat de cunoştinţe de specialitate, dar şi manageriale, cerute de promovarea principiilor democratizării, a dezvoltării durabile și a integrării europene.

       Realizarea obiectivelor programului masteral ,,Diplomație culturală” se obţine prin  diferite mijloace specifice învăţământului superior şi prin îmbinarea experienţei instituţiilor prestigioase implicate, caracterizate printr-o crescută capacitate de inovare şi adaptare, proprie instituţiilor de învăţământ superior. Astfel  acest program este consolidat prin  promovarea următoarelor obiective: 

 • dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor în domeniul diplomaţiei;
 • fundamentarea metodelor de bază în analiza aprofundată a fenomenelor politice  interne, regionale şi globale, în domeniile fundamentale ale diplomaţiei culturale;
 • dezvoltarea teoriei şi gândirii politice, prin contribuţia la fundamentarea unor concepte şi principii de referinţă în domeniul diplomaţiei culturale;
 • dezvoltarea abilităţilor pentru elaborarea unor metodologii şi aplicarea unor metode specifice diplomaţiei culturale;
 • dezvoltarea nivelului de pregătire în domeniul culturii naţionale şi europene,cât şi în domeniul politic, social, istoric, juridic, etc..

        Masteratul ,,Diplomație culturală”, din cadrul specialității Ştiinţe Politice, are asigurat un corp profesoral competent – de elită şi de mare valoare ştiinţifică şi didactică, format, în întregime, din cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională şi  titularizate după normele legale în vigoare.

         În cadrul masteratului ,,Diplomație culturală” își desfășoară  activitatea următoarele cadre didactice:

 • Cadre didactice titulare: Prof. univ. dr. Teodor Meleşcanu,  Prof. univ. dr. Bogdan Ficeac, Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Prof. univ. dr. Dorel  Bahrin,  Prof. univ. dr. Leonida  Moise, Prof. univ. dr. Mircea  Chiriac, Prof. univ. dr. Renata Tatomir,  Lector univ. dr. Ioana Alexe,  Lector univ. dr. Alice Iancu, Lector univ. dr. Florin Grecu, Lector univ. dr. Andrei Simionescu-Panait, Lector univ. dr.Bogdan George Rădulescu - COLECTIVUL DIDACTIC - Master Științe Politice.

        Programul are asigurată baza materială corespunzătoare (spaţii de învăţământ, laboratoare, biblioteci, săli de lectură, cămine etc.), în vederea desfăşurării unui proces didactic şi de cercetare adecvate, în acord cu standardele naţionale și europene.Între facilitățile specifice asigurate evidențiem:

 • Fondul de carte al bibliotecii - specializate pentru domeniul „Diplomaţie Culturală”, cuprinde un număr de cca. 900 de titluri;
 • Biblioteca virtuală ,,Diplomacy”, cu un volum total de 31.000 pagini, în domeniul Diplomației Culturale;
 • Centru de documentare „Diplomacy” – cu 250 volume de resort şi din domenii auxiliare;
 • Revista de Ştiinţe Politice „Politikron”undesunt publicate, în principal, contribuţii din domeniul Ştiinţelor Politice, fiind încurajate şi  studiile interdisciplinare;
 • Cămin și cantină.

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ: consultant  guvernamental, şef birou instituţie publică, consilier guvernamental, consilier organizaţie politică, consilier parlamentar, secretar organizaţie umanitară, secretar diplomatic, bibliotecar, agent consular, asistent (cercetător) în ştiinţe politice, consilier afaceri europene, politolog, organizator târguri şi expoziţii,  editorialist, consilier diplomatic, referent relaţii externe, organizator acțiuni de protocol, lector de presă, secretar emisie, publicist, analist sau/şi comentator politic, referent de specialitate (cu studii superioare).


ADMITERE la MASTERAT

 

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro