Admitere SP

Studii universitare de licenţă (Bologna I)- Ştiinţe politice

La elaborarea Programului de  Studii Ştiinţe Politice s-au avut în vedere principalele caracteristici ale realităţii politice contemporane. De asemenea, un obiectiv important este ca prin conţinutul disciplinelor de specialitate să se asigure un suport ştiinţific adecvat, care să permită formarea la studenţi a unei culturi politice în concordanţă cu  acumulările teoretice şi experienţa în domeniu.

      
 Discipline specializare Ştiinţe Politice


      I. Discipline obligatorii

1.      Introducere în ştiinţe politice
2.      Introducere în relaţii internaţionale
3.      Istoria gândirii şi ideilor politice
4.      Guvernanţă internaţională
5.      Introducere în politici publice
6.      Sociologie politică
7.      Introducere în metode şi tehnici de cercetare în Ştiinţe politice
8.      Politici comparate
9.      Ideologii politice
10.    Introducere în studii europene
11.    Istorie politică modernă şi contemporană a României
12.    Etică politică
13.    Politica românească după 1989
14.    Analiză electorală
15.    Partide şi sisteme electorale
16.    Psihologie politică
17.    Teorii ale democraţiei
18.    Guvernanţa în U.E.
19.    Integrare europeană
20.    Instituţii şi politici europene
21.    Introducere în securitatea societală
22.    Studii de securitate
23.    Sistemul european al drepturilor omului
24.    Politici regionale
25.    Instituţii politice
26.    Comunicare şi marketing politic
27.    Practică de specialitate

II. Discipline opţionale

Opţională 1
1. Administraţie publică
2. Protecţie şi securitate socială

Opţională 2
1.Teoria alegerii raţionale
2. Antropologie politică

Opţională 3
1.Teorii politice feministe
2.Politici sociale

Opţională 4
1.Globalism şi globalizare
2.Dezvoltarea comunitară

Opţională 5
1.Organizaţii internaţionale şi drepturile omului
2.Societate civilă şi democratizare

Opţională 6
1.Analiza violenţei politice
2.Analiza politicilor publice

Opţională 7
1. Informatică aplicată în ştiinţele sociale
2. Informatică generală

Opţională 8
1. Limba engleză
2. Limba franceză


III. Discipline facultative

1.    Liberalismul românesc
2.    Istoria Uniunii Europene
3.    Educaţie fizică

Contact

Universitatea Hyperion din Bucureşti
Adresa: Calea Călăraşilor 169, Sector 3, Bucureşti, 030615
Tel: Secretariat General (Centrală): +4 021-327.44.64, 327.44.65, 321.46.67
Rectorat +4021-323.41.67, 321.64.04
Fax: +4021-321.62.96, 321.64.25 e-mail: rectorat @ hyperion . ro